ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018
Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "INTERREG GREECE-BULGARIA-WATER RESCUE"
Προμήθεια Eιδών Ατομικής Προστασίας (Θερινά 2018)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.