Κατηγορία Αστική Κοινή

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

 

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,67€/m3

10-50 m3 1,26€/m3
50-100 m3 1,62€/m3

100 > m3

1,80€/m3

 

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€

Κατηγορία Αστική Πολυτέκνων

Κατηγορία Αστική

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,33€/m3

10-50 m3 0,63€/m3
50-100 m3 0,81€/m3

100 > m3

0,90€/m3

 

 

 

 

 

 


Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€

 

Κατηγορία Αστική Δημόσιες Υπηρεσίες

Κατηγορία Αστική

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,33€/m3

10-50 m3 0,63€/m3
50-100 m3 0,81€/m3

100 > m3

0,90€/m3Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€

 

Κατηγορία Οικισμών (και Καποδιστριακών)

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-4 m3

0,36€/ m3

5-10 m3

0,45€/m3

> 11 m3

0,54€/ m3


Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€

Κατηγορία Πολυτέκνων Οικισμών (και Καποδιστριακών)

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-4 m3

0,18€/ m3

5-10 m3

0,23€/m3

> 11 m3

0,27€/ m3


Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€

Κατηγορία Δημοσίων Υπηρεσιών Οικισμών (και Καποδιστριακών)

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-4 m3

0,36€/ m3

5-10 m3

0,45€/m3

> 11 m3

0,54€/ m3


Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€

Κατηγορία Οικισμών Καλλικράτη

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-200 m3

0,40€/ m3

201-300 m3

0,59€/m3

> 300 m3

0,67€/ m3

 


Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€

Κατηγορία Πολυτέκνων Οικισμών Καλλικράτη

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-200 m3

0,20€/ m3

201-300 m3

0,30€/m3

> 300 m3

0,33€/ m3

 

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€

Εφάπαξ Δαπάνες

Οι εφάπαξ δαπάνες που βαρύνουν τους καταναλωτές για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι οι εξής:
 

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο Ύδρευσης

Διατομή

Αξία

Φ18

60€

Φ22

80€

Φ32

130€

Φ50

190€

 
Εγγύηση έναντι κατανάλωσης νερού

Διατομή

Αξία

Φ18

60€

   

Φ22

90€

Φ32

120€

Φ50

180€
Εγγύηση χρήσης υδρομέτρου

Διατομή

Αξία

Φ18

35€

Φ22

40€

Φ32

60€

Φ50

80€

 

Δαπάνη διακλάδωσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης

Υπολογίζεται απολογιστικά ως προς το μήκος της ιδιωτικής παροχής από τον αγωγό διανομής μέχρι την ρυμοτομική γραμμή ως εξής:

Για το πρώτο μέρος μήκους – Τιμή μονάδας

Διατομή

Χωματόδρομος

Αστική Οδός

Πεζοδρόμιο

Φ18

225€/μ,μ

235€/μ,μ

305€/μ,μ

Φ22

245€/μ,μ

255€/μ,μ

325€/μ,μ

Φ32

290€/μ,μ

300€/μ,μ

370€/μ,μΓια κάθε επιπλέον μέτρο – Τιμή μονάδας

Διατομή

Χωματόδρομος

Αστική Οδός

Πεζοδρόμιο

Φ18

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μ

Φ22

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μ

Φ32

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μΧημικός και μικροβιολογικός έλεγχος νερού

40€

Έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου

6€

Τέλος επανασύνδεσης

24,80€

Τέλος διάθεσης βοθρολυμάτων

Μηνιαία άδεια διάθεσης βοθρολύματος με βυτιοφόρο όχημα 105€.

Δαπάνη μετατόπισης αγωγών, επέκτασης δικτύων και συναφείς εργασίες για λογαριασμό τρίτων.

Η δαπάνη που βαρύνει τον προστρέχοντα για εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα, πέραν του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος, υπολογίζεται σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έργου προσαυξημένα κατά 10% για γενικά έξοδα.

Δαπάνη διακλάδωσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Σύμφωνα με την ως σήμερα ισχύουσα τιμολόγηση 75€ ανά εξυπηρετούμενο ακίνητο (υδρόμετρο).

Τέλος Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα τιμολόγηση και με βάση τον τύπο: (0,542ΧΕ2+1.610ΧE+40.400)/340,75

Χρέωση ΦΠΑ

Η αξία του νερού που καταναλώθηκε επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13%, όλες οι υπόλοιπες αξίες εκτός των εγγυήσεων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png